Amanda Malm

Last days in TelAviv //About traveling to Isarel
Bilder från sista dagarna i TelAviv.
 
Jag vet att måga har åsikter om att åka till Israel pga av deras politiska situation, men jag kan inte låta bli att rekommendera det ändå! Så varma, hjälpsamma människor, sköna miljöer och intressanta platser. Lätt att glömma bort att det finns mer av ett land än bara det som media dagligen matar oss med, vilket ofta blir en väldigt enkelriktad och orättvis bild. Jag säger inte att jag tycker det som händer är bra, men alla åker ju till te.x USA hej vilt utan problem, ett land som gjort bra mycket mer skit än vad Israel gjort i Israel-Palestina-konflikten. Just sayin'. 

 
//Photos from the last days in TelAviv. I know alot of people have issues with traveling to Isarel cause of their political sitauation, but I cant help to recomend it anyway! So many warm, kind people and interesting places. Its easy to forget that there's more to a country than just what media feeds us with on a daily basis, wich often gives us an unfair and onesided view. Im not saying I like what's going on, but I mean, everyone goes to the states allt the time with no worries, and they have done so much more shit than what Israel will ever be able to do. Just sayin'.